موقعیت شما: شرکت عصر سردتماس با ما

تماس با ما

برای تماس با شرکت عصر سرد می توانید از شماره های تلفکس زیر استفاده نمایید.

65437455 021  - 65432527 021   - 65432718 021

تلفن همراه مدیران شرکت عصر سرد:

  • آقای رسول بیگدلی      1002607-0912    و 1002608 - 0912
  • آقای حمید رضا بیگدلی   1280317-0912
ایمیل: Info At AsreSard.com 

ارتباط با مدیریت

 ارتباط با مدیریت

مدیریت شرکت عصر سرد به عهده آقای رسول بیگدلی رییس هیات مدیره و سهامدار اصلی شرکت عصر سرد می باشد. برای ارتباط مستقیم با آقای رسول بیگدلی می توانید از ایمیل Manager at AsreSard.com استفاده نمایید.

دانلود کاتالوگ

AsreSardArm

برای دانلود کاتالوگ شرکت عصر سرد روی تصاویر زیر کلیک کنید و یا روی لیکهای زیر جهت دانلود کاتالوگ به صورت Rar شده کلید فرمایید.

صفحه اول کاتالوکصفحه دوم کاتالوکصفحه سوم کاتالوکصفحه چهارم کاتالوک

دانلود به صورت فشرده شده

1 و 2 و 3 و 4

بازگشت به بالا